กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
     
 
 
 
 


 
นายจุมพฏ หิรัญรัตนากร
นายกเทศมนตรีตำบลเดิมบาง
 


 
นายยศพนธ์ เกาะแก้ว
รองนายกเทศมนตรี


 
นายรักษ์เกียรติ์ อ่อนสะอาด
รองนายกเทศมนตรี
 


 
นางอุไรรัตน์ เดชภิญญา
เลขานุการนายกเทศมนตรี


 
นายพนม เชยชม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560