ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล เดิมบาง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 18 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256114,76939,01381,18470,14668,99364,77652,21051,03435,21147,826117,31241,260683,734
2560----------3191,2751,594
ยอดยกมาตั้งแต่ 7 ธ.ค. 2560 ถึง 31 ต.ค. 2560   -685,328
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี