กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.สวนแตง   121061 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/61   12 ต.ค. 2561 6
ข่าวกิจกรรม อบต.สวนแตง   121061 ตักบาตรอาหารแห้ง วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9   12 ต.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.องค์พระ   แจ้งบัญชาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   11 ต.ค. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่กองดิน   ประกาศ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   11 ต.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นางบวช   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (ที่ มท 0201.2/ว5340 ลว 20 กันยายน 2561)   10 ต.ค. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนแตง   ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ   10 ต.ค. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ไผ่กองดิน   วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day)   8 ต.ค. 2561 34
ข่าวกิจกรรม อบต.ไผ่กองดิน   โครงการอสม.จิ๋ว ผู้นำเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2561   8 ต.ค. 2561 7
ข่าวกิจกรรม อบต.ไผ่กองดิน   โครงการนวัตกรรมพิชิตโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561   8 ต.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิหารแดง   ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   5 ต.ค. 2561 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 561
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560