หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เดิมบาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
พื้นฐาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
เป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว ชุมชนเดิมบาง เกิดจากการที่กลุ่มชาวบ้านได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมสองฝั่ง แม่น้ำท่าจีนเนื่องจากบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนเป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ มีที่ดินเหมาะสำหรับการเพาะปลูก การประกอบ อาชีพเกษตรกรรม และสะดวกในการคมนาคมการเดินทางไปมาในสมัยก่อน
แต่เดิมนาม "เดิมบาง" มาจากคำว่า "เดิมนาง" เนื่องจากในสมัยมีผู้หญิงคนหนึ่ง ชื่อนางพิมสุลาไลย เป็นหญิงสาวที่มีเสน่ห์ และมีความสวยงามมาก ใครเห็นใครก็ชอบ ใครเห็นใครก็รัก นางได้อาศัยอยู่ในบางนี้(บ้านเดิมบางในปัจจุบัน) ครั้งหนึ่งนางพิมสุลาไลย ได้ยินข่าวว่าพระมหากษัตริย์จะเสด็จขึ้นมา ณ บางนี้ นางได้ยินข่าวคราวนางจึงกลัว นางจึงออกเดินทางหลบหนีขึ้นไปอยู่ที่บ้านนางลือ (เขตจังหวัดนครสรรค์)ครั้นเวลาต่อมานางได้ข่าวว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นไม่ได้เสด็จมา นางจึงได้เดินทางกลับมาบ้านเกิดของนาง แต่พอนางกลับมาถึงนางหลบหนีขึ้นไปอาศัยอยู่ที่ยอดเขากำมะเชือด(เขากำมะเชียรในปัจจุบัน) นางตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญทานรักษาศีล และทอผ้าด้วยใยบัว ประสงค์ที่จะทำบุญทำทานและสร้างกุศลผลบุญต่อไป
ดังนั้น เมื่อนางพิมสุลไลยกลับจากบ้านนางลือแล้ว นางมิได้อาศัยอยู่ที่บ้านเดิมของนางเลย เพราะนางหลบหนีขึ้นไปยอดเขา กำมะเชือดและดำเนินชีวิตตามวัตุประสงค์ดังกล่าวของนาง จึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านเรียกบางนี้หรือชุมชนนี้ว่า บ้านเดิมนางในเวลาต่อมา และภายหลังจากนั้นมาอีกได้มีการเรียกชื่อจากบ้านเดิมนาง เปลี่ยนมาเป็น "บ้านเดิมบาง" จวบจนสมัยถึงปัจจุบัน
 
 
เทศบาลตำบลเดิมบางตั้งอยู่ที่ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ไปทางทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดย ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท (ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) ตำบลเดิมบาง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,125 ไร่
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เขาพระ
และเขต ทต.เขาพระ
อ.เดิมบางนางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โคกช้าง
และ ต.ยางนอน
อ.เดิมบางนางบวช
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  
 
 
 
 
 
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านกลางพื้นที่ตำบล มีถนนที่เป็นเส้นทางหลัก ในการคมนาคม 2 เส้นทาง ขนานตามแนวแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ เป็นถนนลาดยางคันคลองชลประทาน (2 เลน) สายท่าช้าง – หันคา ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นสู่ภาคเหนือของประเทศ (4 เลน) หมายเลข 340 สายสุพรรณบุรี – ชัยนาท
สภาพบ้านเรือนจะปลูกอยู่หนาแน่น บริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำ ห่างออกไปจะเป็นพื้นที่ประกอบการเกษตรส่วนด้านริมสุดอาณาเขตของเทศบาลตำบลเดิมบางทางทิศตะวันออก มีคลองระบายน้ำสุพรรณบุรี 2 เป็น เส้นแบ่งเขตพื้นที่ตำบลและด้านริมสุดอาณาเขตของเทศบาลตำบลเดิมบาง ทางทิศตะวันตกก็จะมีบึงฉวากซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สวยงาม พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ เป็นเส้นแบ่งเขตพื้นที่ ตำบล
ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับชลประทาน กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้และ จังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการพัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส ที่ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 เพื่อถวายเป็นราชสักการะ จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
   

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ฤดูหนาว
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเดิมบาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ส่วนอาชีพรองลงมาได้แก่ การค้าขาย รับจ้าง ทำการเกษตรด้านอื่น เช่น ทำสวน ทำไร่ การเลี้ยงสัตว์ ประมง ฯลฯ
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,896 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,228 คน คิดเป็นร้อยละ 46.81

หญิง จำนวน 3,668 คน คิดเป็นร้อยละ 53.19
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,504 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 153.24 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   เดิมบาง 460 539 999 392  
2   เดิมบาง 407 461 868 324
  3   แหลมสะแก 217 250 467 205  
4   ท่าเตียน 424 534 958 299
  5   ท่าใหญ่ 486 517 1,003 347  
6   กระเม็ง 168 234 402 176
  7   บ้านหัวเกาะ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาพระ  
8   หนองหล่ม 304 332 636 249
  9   แหลมหว้า 237 225 462 156  
10   คลองระแหง 307 358 665 199
  11   ท่าเตียน 218 218 436 157  
    รวม 3,228 3,668 6,896 2,504
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร : 035-468-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเดิมบาง
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-468-266
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560