หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
เป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว ชุมชนเดิมบาง เกิดจากการที่กลุ่มชาวบ้านได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมสองฝั่ง แม่น้ำท่าจีนเนื่องจากบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนเป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ มีที่ดินเหมาะสำหรับการเพาะปลูก การประกอบ อาชีพเกษตรกรรม และสะดวกในการคมนาคมการเดินทางไปมาในสมัยก่อน
แต่เดิมนาม "เดิมบาง" มาจากคำว่า "เดิมนาง" เนื่องจากในสมัยมีผู้หญิงคนหนึ่ง ชื่อนางพิมสุลาไลย เป็นหญิงสาวที่มีเสน่ห์ และมีความสวยงามมาก ใครเห็นใครก็ชอบ ใครเห็นใครก็รัก นางได้อาศัยอยู่ในบางนี้(บ้านเดิมบางในปัจจุบัน) ครั้งหนึ่งนางพิมสุลาไลย ได้ยินข่าวว่าพระมหากษัตริย์จะเสด็จขึ้นมา ณ บางนี้ นางได้ยินข่าวคราวนางจึงกลัว นางจึงออกเดินทางหลบหนีขึ้นไปอยู่ที่บ้านนางลือ (เขตจังหวัดนครสรรค์)ครั้นเวลาต่อมานางได้ข่าวว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นไม่ได้เสด็จมา นางจึงได้เดินทางกลับมาบ้านเกิดของนาง แต่พอนางกลับมาถึงนางหลบหนีขึ้นไปอาศัยอยู่ที่ยอดเขากำมะเชือด(เขากำมะเชียรในปัจจุบัน) นางตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญทานรักษาศีล และทอผ้าด้วยใยบัว ประสงค์ที่จะทำบุญทำทานและสร้างกุศลผลบุญต่อไป
ดังนั้น เมื่อนางพิมสุลไลยกลับจากบ้านนางลือแล้ว นางมิได้อาศัยอยู่ที่บ้านเดิมของนางเลย เพราะนางหลบหนีขึ้นไปยอดเขา กำมะเชือดและดำเนินชีวิตตามวัตุประสงค์ดังกล่าวของนาง จึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านเรียกบางนี้หรือชุมชนนี้ว่า บ้านเดิมนางในเวลาต่อมา และภายหลังจากนั้นมาอีกได้มีการเรียกชื่อจากบ้านเดิมนาง เปลี่ยนมาเป็น "บ้านเดิมบาง" จวบจนสมัยถึงปัจจุบัน
 
 
เทศบาลตำบลเดิมบางตั้งอยู่ที่ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ไปทางทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดย ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท (ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) ตำบลเดิมบาง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,125 ไร่