ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล เดิมบาง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 22 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256291,743151,27030,570133,552144,237125,300109,02193,04593,14685,93872,083-1,129,905
256114,76939,01381,18470,14668,99364,77652,21051,03435,21147,826117,312125,855768,329
2560----------3191,2751,594
ยอดยกมาตั้งแต่ 7 ธ.ค. 2560 ถึง 31 ต.ค. 2560   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,899,828
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี