หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
พื้นฐาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างหูช้างพร้อมบานประตูปิด เปิดระบายน้ำ บริเวณบ้านนายสุภาพ จันทร์นุ่ม หมู่ที่ ๔ บ้านท่าเตียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณหนองหล่มใหญ่ ถึงบ้านนายมาโนชญ์ มั่นปาน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการเสริมระดับดินรองพื้นทาง พร้อมลงดินลูกรังพื้นทางบดอัดแน่นจากบริเวณนานายปาน คำแผง ถึงนานายปัญญา แตงโสภา หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าเตียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ ๘๗๓๗ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดลูกข่ายกระจายเสียงแบบติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน ๒๗ ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น จากบริเวณสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดิมบาง ๑ จำกัด ถึงบริเวณนานายประทิน นุ่มดี หมู่ที่ ๑ บ้านเดิมบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดลูกข่ายกระจายเสียงแบบติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน ๒๗ ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.พ. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 65