หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
พื้นฐาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล บ้านคลองระแหง หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลเดิมบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลองชลประทาน ๘ ซ้าย ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๕ บ้านท่าใหญ่ ตำบลเดิมบาง บริเวณถนนลาดยางสายท่าใหญ่-วังกุลา ถึงหมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำด้านหลังศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองหล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39