หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕ - ๘๕๔๗ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำและติดตั้งประตูปิด - เปิด ระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านกระเม็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างขยายความกว้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเดิมบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแหลมสะแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมปั๊มจ่ายสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสัตว์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าเตียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2565 ]เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๔๗๓๗ สุพรรณบุรี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓ - ๔๙ - ๐๐๐๑ [ 27 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22