หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
พื้นฐาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ริมคลองหนองถ้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าเตียน เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเป็นผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบริเวณทดตาโพธิ์ถึงบริเวณประตูน้ำห้วยแรด หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าเตียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณเทศบาลตำบลเดิมบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณเทศบาลตำบลเดิมบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณเทศบาลตำบลเดิมบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการศึกษาวิจัยจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำท้องถิ่นแบบบูรณาการ ของเทศบาลตำบลเดิมบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเป็นผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต จากบริเวณทดตาโพธิ์ถึงบริเวณประตูน้ำห้วยแรด หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าเตียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31