หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
     
 
 
 
 


 
สพ 0023.5/ว857 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ  [ 19 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ0023.3/ว11995 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562  [ 18 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ0023.3/ว11833 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว862 การสรุปผลการประเมินตนเอง  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว854 โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/11723 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน  [ 14 มิ.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1501
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560