หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 


 
สพ 0023.3/22941 แต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค 4 จังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการแทนตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค 1 จังหวัดนนทบุรี เป็นการชั่วคราว  [ 21 พ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว22938 ซักซ้อมกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 พ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.4/ว 3029 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  [ 21 พ.ย. 2562 ]    
 
สพ0023.3/ว22835 การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2563-2567  [ 21 พ.ย. 2562 ]    
 
สพ0023.3/ว3037 แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 พ.ย. 2562 ]    
 
สพ0023.3/ว22895 ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  [ 21 พ.ย. 2562 ]    
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 1601
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร : 035-468-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเดิมบาง
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-893-5077
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560