หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 


 
สพ0023.5/ว13507 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  [ 9 ก.ค. 2562 ]   
 
สพ0023.5/927 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 9 ก.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.2/ว13455 ประกาศ กทจ. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงาานบุคคลครู ปี 2562 จำนวน 4 ฉบับ  [ 9 ก.ค. 2562 ]   
 
สพ0023.3/ว13443 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 9 ก.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.5/ว928 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ก.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.4/ว 13223 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 1517
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร : 035-468-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเดิมบาง
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-893-5077
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560