หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พิชิตโรค  
 

11 กรกฎาคม 2562
นายจุมพฎ  หิรัญรัตนากร  ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเดิมบาง
จัดโครงการ \" ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พิชิตโรค \" กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกตำบลเดิมบาง
ณ เทศบาลตำบลเดิมบาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลเดิมบาง  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน สร้างความตระหนัก
ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ตรวจเอ็กซ์เรย์ทรวงอกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ  โรคปอด และวัณโรค บริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก อบรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อในฤดูฝน

ทีมวิทยากร
คุณนิคม  วงษ์สุวรรณ  จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช
คุณสมพร  เรือนทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดิมบาง
คุณพร้อมพรรณ  เรือนทอง จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดิมบาง
คุณสุรัตน์  กลิ่นถือศิล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมหว้า

เทศบาลตำบลเดิมบาง  ขอขอบพระคุณวิทยากร ทั้ง 4 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้/ดำเนินกิจกรรม และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 14.37 น. โดย เทศบาลตำบลเดิมบาง

ผู้เข้าชม 423 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร : 035-468-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเดิมบาง
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-893-5077
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560