หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 

 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน  
 

12 กรกฎาคม 2562
นายจุมพฎ  หิรัญรัตนากร  ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเดิมบาง
จัดโครงการ \" ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พิชิตโรค \" กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน
และประชาชน ณ เทศบาลตำบลเดิมบาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเดิมบาง เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีสมรรถภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมด้านสุขภาพ
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และบูธกิจกรรม อาทิ พัฒนาการเด็กปฐมวัยและวัยเรียน
อาหารและโภชนาการ โรคติดต่อในเด็กปฐมวัยและวัยเรียน คุ้มครองผู้บริโภค
และแข่งขันกีฬาเปตอง ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดิมบาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระแหง โรงเรียนในเขตพื้นที่ โรงเรียนผู้สูงวัยเดิมบาง และ
ประชาชนตำบลเดิมบาง
ทีมวิทยากร จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช ประกอบด้วย
คุณทศพล  ดีเมฆ  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
คุณสิริฟ้า  อัครกิจเดชา  เจ้าพนักงานสาธารณสุข
คุณณัฐธิญาน์  เปรมปรุงวิทย์  พยาบาลวิชาชีพ
คุณนาวิกา  ธนเกษพิศาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข
คุณกุลธิดา  บุญยงค์  นักวิชาการสาธารณสุขโภชนาการ
เทศบาลตำบลเดิมบาง ขอขอบพระคุณวิทยากร ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาดำเนินกิจกรรม
และขอขอบคุณผู้เข่าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 15.13 น. โดย เทศบาลตำบลเดิมบาง

ผู้เข้าชม 73 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร : 035-468-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเดิมบาง
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-893-5077
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560