หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 

 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
 

23  สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลเดิมบาง  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  ตำบลบางตาเถร  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งมาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงวัยเดิมบาง ของเทศบาลตำ