หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 
 
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามไก่แปลงใหญ่  
 

23  สิงหาคม 2562  เวลา 10.00 น.
นายจุมพฎ  หิรัญรัตนากร  นายกเทศมนตรีตำบลเดิมบาง ให้การต้อนรับคุณนิสาชล  ศรีอ่อน
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 นครปฐม , คุณพัชนี  ขนิษฐวงศ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และคุณประวสน์  จันทร์ลอย
จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช  ซึ่งมาติดตามความก้าวหน้าและส่งเสริมไก่แปลงใหญ่ ของชมรมอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองตำบลเดิมบาง

เทศบาลตำบลเดิมบาง  ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 นครปฐม และท่านปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนมาโดยตลอด

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 08.19 น. โดย เทศบาลตำบลเดิมบาง

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย