หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 

 
กิจกรรม \" วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 \"  
 

11 มกราคม 2563
นายจุมพฎ  หิรัญรัตนากร นายกเทศมนตรีตำบลเดิมบาง  จัดกิจกรรม \" วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 \" เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีพัฒนาการที่ดี กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง
โดย นายวัฒนา  ยั่งยืน  ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี  ประธานในพิธีเปิด
พิธีกรผู้ดำเนินกิจกรรม 1. นางสาวภรินทิพย์  บุญเงิน หัวหน้าสำนักปลัด 2. นางชล