หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 

 
ส่งมอบแกะให้กับสมาชิกกลุ่มส่งเสริมสัตว์เศรษฐกิจแกะตำบลเดิมบาง  
 

24 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.
นายจุมพฎ  หิรัญรัตนากร นายกเทศมนตรีตำบลเดิมบาง ทำการส่งมอบแกะให้กับสมาชิกกลุ่มส่งเสริมสัตวืเศรษฐกิจแกะตำบลเดิมบาง เป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกรณ์พัฒน์  มุกดา ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้