หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 

 
มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 15.53 น. โดย เทศบาลตำบลเดิมบาง

ผู้เข้าชม 4 ท่าน