หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 

 
สนับสนุนสงเคราะห์เงินค่าทำศพแก่ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
 

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศให้การช่วยเหลือเรื่องเงินค่าทำศพแก่ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1.ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 3. มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้ 1. สำเนาใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ 2. สำเนาบัตรสวัสดิการของผู้สูงอายุ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอ 5. สำเนาบัตรประจำตัวกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน  ยื่นความประสงค์ขอรับเงินค่าจัดการศพ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเดิมบาง  ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 10.26 น. โดย เทศบาลตำบลเดิมบาง

ผู้เข้าชม 148 ท่าน

 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร : 035-468-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเดิมบาง
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-893-5077
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560