หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 

 
โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพการดับเพลิงเบื้องต้น  
 

10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายจุมพฎ  หิรัญรัตนากร นายกเทศมนตรีตำบลเดิมบาง จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเดิมบาง , คณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 4 โรงเรียน ได้รับความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเกิดความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  โดยทีมวิทยากร
1. จ่าเอกวรายุทธ  พรมยะดวง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จากเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
2. จ่าเอกอาทิตย์  ขุมทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
จากเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
3. นายสาโรจน์  ธัญญเจริญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากเทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
เทศบาลตำบลเดิมบาง ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้/ดำเนินกิจกรรมการดับเพลิงเบื้องต้น และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 11.36 น. โดย เทศบาลตำบลเดิมบาง

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร : 035-468-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเดิมบาง
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-893-5077
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560