กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
     
 
 
 
 
 
ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองอโยธยา  
 

14 มีนาคม 2562
นายจุมพฎ  หิรัญรัตนากร  นายกเทศมนตรีตำบลเดิมบาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยเดิมบาง ไปศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งของโรงเรียนผู้สูงวัยเดิมบาง ณ เทศบาลเมืองอโยธยา ตำบลไผ่ลิง
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ การศึกษาดูงานก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

และเข้าชม/สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วิหารพระมงคลบพิตร ตำบลประตูชัย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , วัดหน้าพระเมรุราชิการาม ตำบล
ท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธาย และวัดหน้าต่างใน ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 14.09 น. โดย เทศบาลตำบลเดิมบาง

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560