หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 

 
กิจกรรม \" โรคที่มักเกิดในผู้สูงวัย \"  
 

27 มิถุนายน 2562
นายจุมพฎ  หิรัญรัตนากร  นายกเทศมนตรีตำบลเดิมบาง จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงวัยเดิมบาง
ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เป็นกิจกรรม  \" โรคที่มักเกิดในผู้สูงวัย \"
โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรัตน์  กลิ่นถือศิล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านแหลมหว้า มาบรรยายให้ความรู้ให้กับนักเรียนผู้สูงวัยเดิมบาง เทศบาลตำบลเดิมบาง
ขอขอบพระคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เว