หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   27 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินความเสี่ยงตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี   26 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเดิมบาง   25 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต   25 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   25 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารงาน   25 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   25 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   25 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   25 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงาน   25 มิ.ย. 2562 165
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร : 035-468-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเดิมบาง
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-893-5077
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560