หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
 
ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552 [ 20 ส.ค. 2552 ]  อ่าน : 70  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552 [ 20 ส.ค. 2552 ]  อ่าน : 157  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2552 [ 20 ส.ค. 2552 ]  อ่าน : 83  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2552 [ 20 ส.ค. 2552 ]  อ่าน : 83  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง การใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลเดิมบาง พ.ศ.2552 [ 20 ส.ค. 2552 ]  อ่าน : 87  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2552 [ 20 ส.ค. 2552 ]  อ่าน : 57  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ พ.ศ.2552 [ 20 ส.ค. 2552 ]  อ่าน : 99  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2552 [ 20 ส.ค. 2552 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)