หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 
  การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลเดิมบาง [ 13 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเดิมบาง [ 11 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 11 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 11 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 11 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 11 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 11 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเดิมบาง [ 11 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 11 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร : 035-468-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเดิมบาง
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-468-266
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560