หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลเดิมบาง
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 
   
การคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลเดิมบาง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ในหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดอยู่ในเกณฑ์สะดวก เนื่องจากสภาพถนนเส้นทางหลักอยู่ในเกณฑ์ที่ดี (ถนน คสล./ลาดยาง) แต่บางซอยภายในหมู่บ้านบางซอยยังมีสภาพเป็นลูกรัง

ในหมู่ที่ 10,11 การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักเนื่องจาก สภาพถนนในหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรังอีกทั้งอยู่ห่างจากเส้นทางหลัก
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 3 แห่ง
  ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน, แม่น้ำสุพรรณ 2, ห้วยแรด

บึง หนองและอื่นๆ      
  ได้แก่ บึงฉวาก, บึงหนองอ้อ, หนองหล่มเล็ก, หนองหล่มใหญ่,
หนองไกร, หนองหวาย, ร่องกระเบา และหนองกระเม็ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ระบบประปา      

ฝาย,อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 20 แห่ง
 

แม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่านหมู่บ้านในตำบลถึง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 1,2,4,5,8

บึงฉวาก เป็นบึงธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์น้ำและนกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีพื้นที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ หมู่ที่ 3 บ้านแหลมสะแก และหมู่ที่ 9 บ้านแหลมหว้า ปัจจุบันกำลังได้รับการพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตาม โครงการของจังหวัดสุพรรณบุรี
 
       
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,700 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 64 กิโลเมตร
บึงฉวากมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทและอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนที่อยู่ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวชมีพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่ บึงฉวากได้รับประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526 และในปี พ.ศ. 2541 ได้รับการจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ
  ตามอนุสัญญาแรมซาร์ที่ประเทศไทยเป็นภาคี เนื่องจาก ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีในบึง ลักษณะที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ คือพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ำน้ำ มีน้ำท่วม น้ำขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ำ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง ทั้งที่มีน้ำขังหรือน้ำท่วม ถาวรหรือชั่วคราว ทั้งแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล แหล่งน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม รวมไปถึงชายฝั่งทะเลและทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ำลดต่ำสุด น้ำลึกไม่เกิน 6 เมตร ซึ่งบึงฉวากเข้าข่ายลักษณะดังกล่าว คือเป็นบึงน้ำจืดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1-3 เมตร
  สถานที่ท่องเที่ยวภายในบึงฉวากฯ
 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
กรงเสือและกรงสิงห์โต
 
สถานที่ถ่ายภาพร่วมกับสัตว์
ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่า และกรงนกใหญ่
 
เกาะกระต่าย
ศูนย์รวมพันธุ์ไก่ และกรงสัตว์หายาก
 
อุทยานผักพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก (อุโมงค์ปลาน้ำจืด)
 
บ่อจระเข้น้ำจืด
อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ หลังที่ ๓ (สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล)
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทร : 035-468-266
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเดิมบาง
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-468-266
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560