หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rule
บริการ
ประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายธนภัทร ผิวเกลี้ยง
ปลัดเทศบาล
โทร : 035-468266
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวิชัย เมืองวงษ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 089-9873963