กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
HOME
ADMIN
EMAIL
     
 
 
 
 


 
นายธนภัทร ผิวเกลี้ยง
ปลัด ทต.เดิมบาง


 

รองปลัด ทต.เดิมบาง
 
 


 

หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ธ.ค. 2560